fbpx
Untitled 1
Site Menu
Bizden Haberler
Hava Durumu
Arama
Etiketler
DMCA Compliance
DMCA.com Protection Status

‘2020’ olarak etiketlenmiş yazılar

BİLİŞİM HABER ©KPSS şartsız 95 personel alınacak! İşte o kurum …

BİLİŞİM HABER ©KPSS şartsız 95 personel alınacak! İşte o kurum …

BİLİŞİM HABER ©

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından Resmi Gazete ‘de bir duyuru yayımlandı.

Yayımlanan duyuruda Araştırmacı kadrolarına KPSS şartı olmadan 95 personel alımı yapılacağına yer verildi.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI25 AR-GE Personeli AlımıBilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği bölümlerinden birini 01/01/2020 tarihinde/tarihinden sonra bitirmiş veya 2019-2020 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

5 AR-GE Personeli AlımıLisans Bölümleri Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği bölümlerinden birini 01/01/2020 tarihinden önce bitirmiş olmak.

7 AR-GE Personeli AlımıLisans Bölümleri Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini 01/01/2020 tarihinde/tarihinden sonra bitirmiş veya 2019-2020 EğitimÖğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

3 AR-GE Personeli AlımıLisans Bölümleri Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini 01/01/2020 tarihinden önce bitirmiş olmak.

30 AR-GE Personeli AlımıLisans Bölümleri Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

20 AR-GE Personeli AlımıLisans Bölümleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği, ElektronikMühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, TelekomünikasyonMühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

5 AR-GE Personeli AlımıLisansBölümleri Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, ElektronikMühendisliği,Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği,Matematik,Matematik Mühendisliği veya YazılımMühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.Başvurular için gerekli şartları sağlıyorsanız, başvurunuzu alttaki linkten yapabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak : Milli Gazete

 

Kaynak : https://www.memurpostasi.com/kpss-sartsiz-95-personel-alinacak-iste-o-kurum-55799h.htm

BİLİŞİM HABER ©14 bin işçi alımı göreve başlama işlemleri hakkında duyuru

BİLİŞİM HABER ©14 bin işçi alımı göreve başlama işlemleri hakkında duyuru

BİLİŞİM HABER ©

Sağlık Bakanlığı, 14 bin işçi alımı ile ilgili göreve başlama işlemleri hakkında duyuru yayımladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE KURA USULÜ İLE ATANMAYA HAK KAZANAN 14.000 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 kadroya “temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi (silahsız), hastane klinik destek elemanı, aşçı” mesleklerinde kura sonrası atanmaya asıl olarak hak kazanan adayların atama işlemleri Bakanlık Makamının 24/03/2020 tarih ve 299 sayılı olurları ile uygun görülmüştür.

Türkiye İş Kurumu tarafından, Bakanlığımıza gönderilen başvurular üzerine 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde noter huzurunda çekilen kura neticesinde yerleşmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar belirlenerek ilan edilmiştir.

Bu kapsamda taşra teşkilatına, 4857 sayılı Kanun kapsamında sürekli işçi statüsünde yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları İl Sağlık Müdürlüklerince alınacak olup göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

Merkez teşkilatına yerleşmeye hak kazananlar ise başvuru evraklarını Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığına iş bu ilanda belirtilen usule göre elden teslim edeceklerdir.

Bu çerçevede;

1- Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular, (İstanbul ili hariç) 10.04.2020-14.04.2020 tarihleri arasında Ek-1 de istenilen belgeler ile birlikte, 14.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar kura neticesinde yerleşmeye hak kazandığı İl Sağlık Müdürlüğüne 3 üncü ve 4 üncü maddede belirtilen durumlar hariç şahsen yapılacak olup posta, kargo, kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Hak sahiplerinin atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları, istenen belgeler ve başvuru şartları dikkate alınarak, İl Sağlık Müdürlüklerince (İstanbul ili hariç), 15.04.2020-16.04.2020 tarihlerinde yapılacak incelemeden sonra tespit edilecektir. İl Sağlık Müdürlüklerince yapılan incelemeden sonra atanmaları uygun görülenlerin isimleri, TC. Numaraları ve branşları ÇKYS’de oluşturulan modül üzerinden 17.04.2020 tarihi saat 24.00’a kadar girilecektir. ÇKYS modülüne ismi girilen adayların atamaları, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığınca, il sosyalleştirme bölgesi emrine yapılacaktır.

Covid-19 salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında, İstanbul iline çok sayıda personel alımı yapılacağından, kura neticesinde yerleşmeye hak kazanan adayların öncelikli olarak atamaları, Bakanlığımızca il sosyalleştirme bölgesi emrine yapılacak olup İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, sağlık tesislerinin ihtiyaçlarına göre gerekli planlama yapılacaktır. Yapılan planlama neticesinde sağlık tesislerine atananların evrakları göreve başlamak için atandığı yere müracaat ettiğinde sağlık tesisi yöneticiliğince oluşturulacak komisyon marifeti ile incelenecek, uygun görüldüğü takdirde hak sahibi ile sözleşme imzalanarak derhal göreve başlamaları sağlanacaktır. Bu şekilde göreve başlamayanlar ile kendi isteğiyle göreve başlamak istemeyenlerin ve atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aynı usule göre atama işlemleri başlatılacaktır. Bu nedenle söz konusu personelin atama işleminin iptali ile yerine yedek adayın atanmasına dair teklif yazısı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce ivedilikle Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

3- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

4-Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren on beş gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atanmalarına müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.

5- Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup bu çerçevede kişinin çalıştığı iş kolu da belirtilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılarak göreve başlatılacak, atanma şartlarını haiz olmayan hak sahiplerine gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle İl Sağlık Müdürlüklerince yazılı bilgi verilecektir.

6- Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabileceklerdir.

7- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum raporunu ibraz etmesi kaydıyla analık izin süresi bitimine müteakip 5 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabilecektir.

8- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına yerleştirilen hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

9- Ataması yapılanların tebligat işlemleri için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresler esas kabul edilecek olup bu adresteki herhangi bir değişim durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de eklemekle yükümlüdür.

10- COVID-19 salgınından dolayı, ülkemizin geçtiği olağanüstü durum göz önüne alınarak, atanmaya hak kazanan aday, kendisine yapılan tebligat üzerine, il düzeyinden personel karşılanması yoluna gidildiğinden, en geç üç gün içinde göreve başlayacaktır/başlatılacaktır.

11- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına, kura neticesinde yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden, 10 uncu maddede belirtilen süre içerisinde göreve başlayamayacak olanlardan, mazereti bulunanların durumları değerlendirilerek, mazeretlerinin bitimine istinaden derhal göreve başlatılmaları sağlanacaktır. İkametgahı, yerleşmeye hak kazandığı yerde olup da, halen başka yerde bulunan adaya, 5 gün yol izni verilerek, bu sürenin sonunda göreve başlaması sağlanacaktır.

12- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan yerleştiği yere atamaya esas başvuru belgelerini, yukarıda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak teslim etmeyen veya teslim edip de evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak (İstanbul iline atananlar hariç) tebliğ tarihinden itibaren iş bu ilanda belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar ile kendi isteğiyle göreve başlamak istemeyenlerin ve atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aynı usule göre atama işlemleri başlatılacaktır. Bu nedenle söz konusu personelin atama işleminin iptali ile yerine yedek adayın atanmasına dair teklif yazısı ivedilikle Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. Bunların yerine Bakanlığımızca, boş kalan yerlere yedek hak sahipleri arasından sırasına göre atama yapılacaktır.

İlan, kura neticesinde yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

EKLER:

1-Göreve Başlama İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

2-Başvuru Formu

3-Mal Bildirim Beyannamesi

Kaynak : https://www.memurpostasi.com/14-bin-isci-alimi-goreve-baslama-islemleri-hakkinda-duyuru-56658h.htm

BİLİŞİM HABER ©OGM, boş orman işletme şeflikleri için, naklen tercih alacak

BİLİŞİM HABER ©OGM, boş orman işletme şeflikleri için, naklen tercih alacak

BİLİŞİM HABER ©

2020 YILI 1.DÖNEM YER DEĞİŞTİRME TERCİH İLANIDIR.

2020 yılı Mart Dönemi Rotasyon hazırlıkları Genel Müdürlüğümüz merkez birimlerinde tamamlanarak 2020 yılında rotasyona tabi personeller belirlenmiş ve bu personellere 2020 yılında zorunlu atamaya tabi oldukları tebliğ edilerek, mazereti olanlardan varsa bu belgelerini yönetmelikte belirtilen şekliyle hazırlayıp belirlenen tarih aralığında birimleri aracılığı ile Genel Müdürlüğümüze gönderilmişti.

Ancak; “COVİD-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” konulu salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmamak adına yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de göz önünde bulundurularak; Bakanlık Makamının 31.03.2020 tarih ve 9 sayılı olurlarıyla rotasyon atamaları 1 (bir) yıl süreyle ertelenmişti.

Ancak, Mazeret, hizmetin gereği gibi konularda yapılan kurum içi atamaları sonrasında Orman İşletme Müdürlüklerinde konuşlandırılan İşletme Şefliklerinde 2020 yılında ataması yapılan ve göreve başlayan Sözleşmeli Orman Mühendisler sonrasında halen münhal Şefliklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Bölge Müdürlüklerimizle yapılan yazışmalar neticesinde halen münhal bulunan Orman İşletme Şefliklerine atama tercihleri alınacağından;

Halen Orman İşletme Müdürlüklerinde Şeflik görevinde çalışan personel ile Müdürlükler emrinde Orman Mühendisi olarak çalışan personel ilan edilen birimlere tercihte bulunabilecektir.

Buna göre tayin işlemlerinde;

Atama tercih işlemlerinde,  orbis.ogm.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra sırayla ekranın sol kısmında bulunan Personel İşleri, Rotasyon İşlemleri ve Rotasyon Tercih Listesi linklerine tıklanarak sisteme giriş yapılacak, istenilen bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Bu personelden varsa mazereti olanlar mazeretlerini gösterir belgelerini sisteme yükleyecektir.

Her personel en fazla 5 birime tercih yapabilecektir.

Personel tercih işlemi 18.04.2020 tarihi saat:00.01 de başlayıp 21.04.2020 tarihi saat:23.59′ da sona erecektir.

Atama Talep Formu ilgili personel tarafından onaylandıktan sonra Bölge Müdürü ekranına düşecek,

Bölge Müdürlerince uygun görülen personel talepleri sistemden 24.04.2020 tarihi saat 18.00 a kadar onaylanacak, bu zamana kadar onaylanmayan personelin Atama Talep Formu Taslak olarak sistemde kalacağından ilgili personel hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Bu dönem içerisinde yapılacak olan yer değiştirmeler tamamen personel ve iş planı çerçevesinde yapılacağından personelin tercihleri birim amirinin onayına sunulacak birim amirlerince uygun görülmesi halinde onaylanarak Genel Müdürlüğümüze sistem üzerinden gönderilmiş olacaktır. Uygun görülmeyen talepler Genel Müdürlüğümüze kesinlikle gönderilmeyecektir.

Sistemde belirlenen tarih aralığı otomatik olarak açılacak ve kapanacak olup ek süre verilmeyecektir. Bu durum göz önünde bulundurularak, hem başvuruyu yapan personel hem de başvuruları onaylayacak Birim Amirleri ilan metninde belirtilen tarih aralığında işlemlerini gerçekleştirecektir.

Birim amirlerince onaylanan talep formları Genel Müdürlüğümüz sistemine düştükten sonra iade ve/veya değiştirme işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.

İlan Olunur.

Kaynak : https://www.memurpostasi.com/ogm-bos-orman-isletme-seflikleri-icin-naklen-tercih-alacak-56868h.htm

BİLİŞİM HABER ©AÖL sınav tarihleri belli oldu! MEB 2020 açık öğretim sınavları ne zaman yapılacak?

BİLİŞİM HABER ©AÖL sınav tarihleri belli oldu! MEB 2020 açık öğretim sınavları ne zaman yapılacak?

BİLİŞİM HABER ©

Koronavirüs tedbirleri ile gerçekleştirilecek olan sınavlar nedeniyle hazırlık sürecinin devam ettiğini duyuran MEB sınav takvimindeki diğer gelişmeleri de göz önünde alarak sınavların hangi tarihte yapılacağını duyurdu. 

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

MEB’den yapılan açıklamada “Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’ inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yer alan bilgilere göre ortaokul, lise, mesleki lise ve imam hatip lisesi sınavları da dahil olmak üzere sınavlar 25-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

GÖNDER

Kaynak : https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-meb-acik-ogretim-sinav-tarihlerini-acikladi

BİLİŞİM HABER ©Altın fiyatları 31 Mayıs 2020: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

BİLİŞİM HABER ©Altın fiyatları 31 Mayıs 2020: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

BİLİŞİM HABER ©

31 Mayıs 2020 Pazar günü gram altının 2020 Mayıs ayını hangi seviyede kapatacağı ortaya çıkacak. Altının ons fiyatında yaşanan yükselişe rağmen gram altın 380 TL’nin altında yer almayı sürdürüyor. İşte ayın son gününde güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bigpara’dan alınan 31 Mayıs 2020 tarihli verilere göre gram altın ayın son gününde 379,08 TL üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda bin 729 dolar olan altının ons fiyatındaki yüzde 0,64’lük artışa bağlı olarak gram altın da yüzde 0,70’lik bir yükseliş yaşamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerin başında gelen çeyrek altının alış fiyatı bugün 617,80 TL olarak belirlenirken satış fiyatı ise 625,60 TL’de konumlandı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Uzun bir süre 2 bin 500 TL’nin üzerinde konumlanan ve yüklü miktarda yatırım yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise 31 Mayıs 2020 Pazar günü 2 bin 459 TL’den alınıp 2 bin 491 TL’den satışa sunuluyor.

GÖNDER

Kaynak : https://www.cnnturk.com/turkiye/altin-fiyatlari-31-mayis-2020-gram-altin-ve-ceyrek-altin-fiyati-ne-kadar

BİLİŞİM HABER ©YKS ne zaman? 2020 YKS ertelendi mi? İşte, son durum

BİLİŞİM HABER ©YKS ne zaman? 2020 YKS ertelendi mi? İşte, son durum

BİLİŞİM HABER ©

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı basın açıklamasıyla YKS sınav tarihinin ertelendiğini duyurdu. Peki, YKS 2020 ne zaman? Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci bu sorunun cevabını araştırıyor. İşte, ÖSYM sınav tarihinde yer alan 2020 AYT, TYT ve YDT sınav tarihleri….

YKS – TYT NE ZAMAN?

Hemen belirtelim ki Temel Yetenek Testi TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS’nin ilk aşaması ve 4 yıllık lisans bölümü yani üniversite tercihi (2 yıllık ön lisans bölümleri de dahil) yapılabilmesi için girilmesi zorunlu… TYT 2020 geç başvuru tarihleri ise 18-19 Mart olarak tespit edildi.  Yani bugün TYT 2020 geç başvuruları için son gün. 20 Haziran’da yapılacak TYT’nin sonuçları 23 Temmuz’da açıklanacak.

AYT 2020 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Bilindiği üzere AYT yani Alan Yetenek Testi, YKS’yi oluşturan 3 testten biri… 4 yıllık lisans bölümü tercih etmek isteyenler için girilmesi zorunlu olan AYT 2020 tarihi ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre AYT 21 Haziran günü yapılacak olan sınavın sonuçları ise 23 Temmuz’da açıklanacak.

YDT SINAV TARİHİ BELLİ OLDU?

Yabancı Dil Testi YDT 2020 sınav tarihi, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Buna göre YDT, 21 Haziran günü AYT’den sonra yapılacak olan sınavın sonuçları ise 23 Temmuz’da açıklanacak.

GÖNDER

Kaynak : https://www.cnnturk.com/turkiye/yks-ne-zaman-2020-yks-ertelendi-mi-iste-son-durum

BİLİŞİM HABER ©LGS ertelendi mi? 2020 LGS ne zaman yapılacak, sınıf geçme nasıl olacak?

BİLİŞİM HABER ©LGS ertelendi mi? 2020 LGS ne zaman yapılacak, sınıf geçme nasıl olacak?

BİLİŞİM HABER ©

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin ne zamana kadar devam edeceğini açıkladı. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam edeceğini belirten Bakan Selçuk sınıf geçme ile ilgili de oldukça önemli bilgiler verdi. İşte Bakan Selçuk’un açıklamalarında yer alan o detaylar…

UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS’A UZATILDI

Bakan Selçuk’un açıklamaları şöyle: Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar uzatılmasına karar verildi. Tüm çocuklarımız ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. Bu süreçten geriye döndüğümüzde uzaktan eğitim elimizi rahatlatacak. Uzaktan eğitimdeki temel amacımız; çocuklarımızın eğitimden kopmamaları. 

EBA’YA KAYIT 1 MİLYONA YAKLAŞTI

EBA Akademik Destek Platformu’na son birkaç gün içinde kayıt olan 11 ve 12’nci sınıf öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı. 13 Nisan 2020’den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimizi not ortalamaları kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. Birinci dönemin notları geçerli. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler.

 

GÖNDER lgs ne zaman lgs 2020 meb seohaber

Kaynak : https://www.cnnturk.com/turkiye/sinif-gecme-nasil-olacak-lgs-2020-ne-zaman-yapilacak-bakan-selcuk-acikladi

HAKAN HABER |Türk Telekom Prime Tarifeleri ve Ayrıcalıkları – 2020

HAKAN HABER |Türk Telekom Prime Tarifeleri ve Ayrıcalıkları – 2020

HAKAN HABER |Hizmet sektöründe bulunan pek çok firma gibi Türk Telekom da kullanıcılarına daha geniş ayrıcalıklar verdiği özel bir paket sunuyor. Bu hizmet kanalının adı ise Türk Telekom Prime. Türk Telekom Prime abonesi olan kullanıcılar, lasik Türk Telekom abonelerinden farklı olarak yurt içi ve yurt dışında kullanabilecekleri birçok cazip avantaja sahip oluyorlar.  Sunulan ayrıcalıkların yanı sıra Türk Telekom Prime aboneleri için mobilde, evde ya da iş hayatında kullanacakları farklı tarifeler bulunuyor. Sizin için Türk Telekom Prime dünyasını inceledik, abonelere sunulan tarifeler ve avantajlar doğrultusunda Prime’lı olmaya değer mi sorusunu yanıtladık.  Türk Telekom Prime nedir? Hizmet sektöründe çalışan pek çok firma, özellikle GSM operatörleri, kullanıcılarına farklı avantajlara sahip olacakları özel hizmet paketleri sunarlar. Türk Telekom’un bu hizmet paketi de Türk Telekom Prime. Prime dünyasına katılan aboneler yurt içi ve yurt dışında kullanabilecekleri cazip avantajlara ve abonelere özel hazırlanan tarifelere sahip olurlar. Prime abonelerinin sahip oldukları avantajlar alışveriş, seyahat, müşteri hizmetleri gibi alanlarda geçerli oluyor.  Türk Telekom Prime ayrıcalıkları: Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan seçili GastroClub restoranlarında indirimli fiyatlar. Migros Sanal Market’ten yapılacak 150 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim. tazemasa.com üzerinden yapılacak 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim. arzum.com.tr üzerinden yapılacak alışverişlerde %40 indirim. 1 ay ücretsiz kitUP kullanımı. mpkuruyemis.com üzerinden yapılacak alışverişlerde %15 indirim. Juitox’ta %25 indirim. Ayda 3 kez ücretsiz İSPARK hizmeti. Ücretsiz HAVABUS hizmeti. Biletix’te 200 TL’ye kadar yapılan tüm bilet alışverişlerinde %25 indirim. Ayda 5 kez ücretsiz BURBAK hizmeti. Enterprise’ta %50 indirimli yurt içi araç kiralama. Petrol Ofisi istasyonlarından 30 TL hediye yakıt. Evde İnternet Nakli veya Arıza kayıtlarında TT Mobil hatlarında 1 hafta süre ile ücretsiz kullanabilecekleri 5 GB internet. Cep telefonu, tablet, modem ve kurulum ayarları, internet hattı gibi konularda teknik destek adresinize geliyor. Ücretsiz yurt dışı harç pulu. Networkdry’dan kuru temizlemede ve halı yıkamada %30 indirim. Mutlubiev’den alacağınız ilk ev temizliği hizmeti %25, sonraki hizmetler %15 indirimli. AutoClub’da 4 Koltuk Temizliği + Klima ve Hava Kanalları Temizliği + ACT Plus Yıkama 380 TL yerine 189 TL. Ayrıca ACT Plus Cilalı Yıkama 60 TL yerine 39 TL. Setur’dan yapılacak yurt dışı otel rezervasyonları ve özel tur kayıtlarında %8 indirim.  Demir Sağlık’tan alacağınız Seyahat Sigortalarında %70 indirim. Espressolab’de 1 kahve aldığınızda 1 kahve hediye.  Türk Telekom Prime Özel Müşteri Hizmetleri 7 gün 24 saat hizmetinizde. Türk Telekom Prime mobil tarifeniz ile hem telefonunuzun hem tabletinizin internetini tek bir tarife içerisinde kullanabilirsiniz. Yurt dışına çıktığınızda 60 dakika ücretsiz aranma hizmeti. Yurt dışında 80 ülkede tarifenizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Vize hizmetlerinizide %50 indirim. Yurt dışında SIM kartınızı kaybederseniz yedek kartınızı ücretsiz olarak size postalanır. Otomatik yurt dışı tarife hizmeti. Enterprise’ta %10 indirimli yurt dışı araç kiralama. Türk Telekom Prime’ın abonelerine özel sunduğu avantajların kapsamı oldukça geniş. Bir ayağı devamlı yurt dışında olan abonelerin kullanabileceği fırsatların yanı sıra Türkiye’nin pek çok farklı noktasında ve online olarak kullanılabilecek de pek çok avantaj var.  Sunulan avantajlar arasında en dikkat çekenler 7/24 hizmet veren Türk Telekom Prime Özel Müşteri Hizmetleri ve evinize kadar gelen teknik destek servisi. Böylece herhangi bir sorun yaşadığınızda günün her saati kolayca müşteri hizmetlerine ya da teknik desteğe ulaşabilirsiniz.  Seçili GastroClub restoranlarında sunduğu indirimli fiyatlar da bir hayli cezbedici. Türkiye’nin pek çok farklı bölgesinde karşılaşabileceğiniz bu restoranların tam listesine Türk Telekom Prime internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Türk Telekom Prime tarifeleri: Türk Telekom Prime mobil tarifeler: Prime Efsane 20 Tarifesi Fiyat: 45 TL Cepten internet: 20 GB Her yöne dakika: 1000 DK Her yöne SMS: 1000 SMS Prime Eksper 25 GB  Fiyat: 79 TL Cepten internet: 25 GB Her yöne dakika: 1000 DK Her yöne SMS: 1000 SMS Prime Ekstra 25 GB Fiyat: 89 TL Cepten internet: 25 GB Her yöne dakika: 2000 DK Her yöne SMS: Sınırsız SMS Prime Eksper 20 GB Fiyat: 69 TL Cepten internet: 20 GB Her yöne dakika: 1000 DK Her yöne SMS: 1000 SMS Prime Ekstra 10 GB Fiyat: 55 TL Cepten internet: 10 GB Her yöne dakika: 2000 DK Her yöne SMS: Sınırsız SMS Prime Ekstra 15 GB Fiyat: 69 TL Cepten internet: 15 GB Her yöne dakika: 2000 DK Her yöne SMS: Sınırsız SMS Prime Ekstra 20 GB Fiyat: 79 TL Cepten internet: 20 GB Her yöne dakika: 2000 DK Her yöne SMS: Sınırsız SMS Prime Kat Kat 10 GB Fiyat: 49 TL Cepten internet: 10 GB Her yöne dakika: 1000 DK Her yöne SMS: 1000 SMS Prime Kat Kat 15 GB Fiyat: 59 TL Cepten internet: 15 GB Her yöne dakika: 1000 DK Her yöne SMS: 1000 SMS Fırsat Web’de Prime 10 GB Fiyat: 45 TL Cepten internet: 10 GB Her yöne dakika: 1000 DK Her yöne SMS: 1000 SMS Fırsat Web’de Prime 15 GB Fiyat: 55 TL Cepten internet: 15 GB Her yöne dakika: 1000 DK Her yöne SMS: 1000 SMS Türk Telekom Prime evde internet tarifeleri: Limitsiz 35 Mbps / Fiyat: 105.90 TL Limitsiz 50 Mbps / Fiyat: 119.90 TL Limitsiz 100 Mbps / Fiyat: 154.90 TL Türk Telekom Prime Plus ve Türk Telekom Prime Business nedir? Türk Telekom, Prime dünyasına katılmak isteyen bireysel kullanıcılarına ve iş dünyasından kullanıcılarına ayrı tarifeler sunuyor. Bireysel kullanıcılar yani Türk Telekom Prime Plus aboneleri, yukarıda açıkladığımız tarifeleri kullanabilirler. İş dünyasından kullanıcıların yani Türk Telekom Prime Business abonelerinin ise tercih edebilecekleri farklı tarifeler var. Türk Telekom Prime Business tarifeleri: Cep Dostu 15 GB Fiyat: 48 TL Cepten internet: 15 GB Her yöne dakika: 3000 DK Her yöne SMS: 3000 SMS Cep Dostu 30 GB Fiyat: 78 TL Cepten internet: 30 GB Her yöne dakika: 3000 DK Her yöne SMS: 3000 SMS Cep Dostu 40 GB Fiyat: 98 TL Cepten internet: 40 GB Her yöne dakika: 3000 DK Her yöne SMS: 3000 SMS Kontrol Sizde Pro Paket 20 GB Fiyat: 85 TL Cepten internet: 20 GB Her yöne dakika: 3000 DK Her yöne SMS: 3000 SMS Kontrol Sizde VIP Paket 30 GB Fiyat: 125 TL Cepten internet: 30 GB Her yöne dakika: 3000 DK Her yöne SMS: 3000 SMS Smart Business 2400 Fiyat: 59 TL Her yöne dakika: 2400 DK Smart Business 3600 Fiyat: 69 TL Her yöne dakika: 3600 DK Smart Business 5000 Fiyat: 89 TL Her yöne dakika: 5000 DK Smart Business 9000 Fiyat: 99 TL Her yöne dakika: 9000 DK Tüm bu detaylara göre Türk Telekom Prime abonesi olmaya değer mi? Türk Telekom Prime abonelerine sunulan avantajları ve özel tarifeleri gördükten sonra Prime abonesi olmaya değer mi sorusu akıllarda beliriyor. Bu sorunun tek bir cevabı yok çünkü Türk Telekom Prime’ın sunduğu avantajlar her kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda faydalı ya da anlamsız olabilir.  Eğer sık sık yurt dışına çıkan, yurt dışına çıkmasa da günlük hayatında sosyal biriyseniz Türk Telekom Prime avantajları sizi maddi ve manevi açıdan epey mutlu edecektir. Aynı şekilde iş hayatında aktif kullanıcılar için de Türk Telekom Prime Business tarifeleri oldukça işe yarar olacaktır.  Sizin için Türk Telekom Prime’ın abonelerine sunduğu farklı avantajları ve özel tarifeleri inceledik. Prime avantajlarını sevdiyseniz, size en uygun tarifeyi seçerek hemen abone olabilirsiniz. Eğer Türk Telekom Prime abonesiyseniz, deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. 

Kaynak : https://www.webtekno.com/turk-telekom-prime-tarifeleri-ayricaliklari-h90167.html